Ons Onderwijs

OBS Koolhoven is een gezellige, laagdrempelige school waar hard gewerkt wordt aan goed onderwijs. En daarop zijn we trots!

We staan we voor goed onderwijs, waarbij kinderen verschillend mogen zijn. We waarderen elk kind om de kwaliteiten die het heeft. Kinderen kunnen zich ontwikkelen naar eigen vermogen, waarbij we proberen het maximale uit elk
kind te halen.

Op OBS Koolhoven heerst een warm en veilig pedagogisch klimaat waar naast de 5 kernwaarden (positief, verbonden, open, nieuwsgierig en kansrijk) ook aandacht is voor zelfstandigheid, autonomie, mogelijkheid tot groei, eigenheid, welbevinden en eerlijkheid.

Denken in oplossingen, opbouwend kritisch zijn, attent en aandacht voor elkaar, respect,enthousiasme, het goede van leerlingen zien

Waarde
 
 
Dit houdt in 
 
Dit zie je aan
 Positief   Denken in oplossingen, opbouwend kritisch zijn, attent en aandacht voor elkaar, respect, enthousiasme, het goede van leerlingen zien   - Sfeer in de klas
- Complimenten geven en ontvangen
- Leerpunten aangeven
- Reflectie
 Verbonden   Samen aan 1 doel werken, samen trots zijn, gebruik maken van elkaars kwaliteiten, betrokkenheid, veilig voelen   - Overlegmomenten
- Theater, optredens, feesten
- Training sociaal-emotionele ontwikkeling
- Nieuwsbrief voor ouders
- Informele contacten
 Open   Transparantie, eerlijkheid, openstaan voor ideeën, luisterend oor voor leerlingen en ouders en voor collega's   - Bereikbaarheid van school en directeur
- Toetsuitslagen in te zien
- Ouders betrekken bij                     schoolactiviteiten
 Nieuwsgierig   Interesse in leerlingen, ouders en teamleden. Uitdagen en prikkelen, grenzen verleggen, loslaten, vertrouwen in kinderen. Up-to-date zijn.   - Ontdekhoek
- Spreekbeurten, werkstukken,        projecten
- Nieuwskring, boekenkring
- Excursies
- Techniek leskisten
 Kansrijk   Ruimte geven aan talenten van kinderen, uitdagende leeromgeving, initiatief nemen, verscheidenheid, eruit halen wat erin zit   - Zelfstandig werken
- Differentiatie in aanbod
- Uitdagende materialen 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl