Kernwaarden, visie en missie van OBS Koolhoven

Onze kernwaarden geven kernachtig ons “WHY”- het karakter van OBS Koolhoven - weer:
positief, samen, open, nieuwsgierig en kansrijk. 

Vanuit deze kernwaarden geven we onze visie op de ontwikkeling van kinderen aan. Dat is meer dan onderwijs. Wij willen aansluiten bij en uitgaan van de ontwikkeling van kinderen en hebben de ambitie meer leerwinst voor elke leerling te behalen. We houden daarbij rekening met de mogelijkheden en persoonlijke behoeftes van elk kind. We gaan bij de vormgeving van ons onderwijsaanbod uit van de verschillen tussen de kinderen op sociaal, cultureel, emotioneel en intellectueel gebied. We kunnen, durven, willen en doen! Zelfredzaamheid en zelf verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen, spelen hierbij een belangrijke rol. Kinderen wordt geleerd zelfstandig te werken, waarbij leren van en met elkaar wordt gestimuleerd. 

Ons “WHAT”:
OBS Koolhoven wil onderwijs bieden dat zich richt op het realiseren van de brede ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de kinderen. Daar hoort een breed en eigentijds onderwijsaanbod bij:

- aandacht voor zowel het denken als het doen.
- samen werken door leerlingen en leerkrachten.
- werken aan en versterken van de zelfstandigheid (lln. leren hoe te leren).
- het eigen maken van 21e eeuwse vaardigheden en thematisch werken
- werken aan de weerbaarheid van kinderen.
- aandacht voor de ontwikkeling van de creativiteit en de expressiviteit.

Het “HOW” van deze ontwikkeling:
We proberen zo goed mogelijk recht te doen aan verschillen tussen kinderen en streven ernaar dat alle kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doormaken. De ontwikkeling van kinderen voltrekt zich binnen een samenhangend geheel tussen school, opvang, ouders en wijk. We gaan er daarbij vanuit dat de kinderen zelf over ontwikkelingskracht beschikken en medeverantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling. 

Bovenstaande vatten we samen in onze mission-statement:
“OBS Koolhoven: Ruimte voor ontwikkeling”

Voor meer informatie over de uitgangspunten van onze school kijkt u in onze schoolgids.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl