Ouderraad

OBS Koolhoven heeft een actieve ouderraad. De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders, die ongeveer 7 keer per jaar bij elkaar komen om te vergaderen.

De ouderraad biedt het team ondersteuning bij onder andere:
– Het organiseren van vieringen zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen etc.
– Het organiseren van projecten.
– Sportmanifestaties zoals de avondvierdaagse en de vakantietoernooien
– Allerlei hand- en spandiensten die ten goede komen aan de kinderen

Ook beheert de ouderraad de gelden die binnenkomen uit de jaarlijkse ouderbijdrage. Zij dragen er zorg voor dat de ouderbijdrage gebruikt wordt waar het voor is bedoeld: het organiseren van leuke activiteiten voor uw kind(eren). De ouderbijdrage is voor iedereen gelijk.

De bijdrage die van de ouders wordt gevraagd, is € 25,- per kind per jaar. Per gezin zal de bijdrage niet meer dan € 65,- per jaar bedragen. Jaarlijks zal de oudervereniging de ouders informeren over de besteding van de ouderbijdrage in de zogenoemde jaarvergadering. Indien nodig zal de ouderbijdrage worden aangepast. Er wordt aan ouders niet meer ouderbijdrage gevraagd dan noodzakelijk.

De ouderraad bestaat uit de volgende ouders:

Sandra Hessels, Voorzitter
Simone van de Velde, Penningmeester
Evelyne Damkot, Secretaris
Lieke van Heeswijk
Linda Jorritsma
Marleen Morel-Vosters
Elke van Dijk
Chantal Schuurmans

Nicole van den Bosch
Claudia den Boer
Daniëlle Haans
Patrick van de Wiel

Namens de school zijn Marjo, Suzanne, Wilma en Ted (namens de directie) aanwezig bij de vergaderingen.

Wil je graag in contact komen met ons, dat kan op de volgende manieren:

    • Per post: op het schooladres o.v.v. “ouderraad”
    • De ideeënbus
    • Per mail: velde68@ziggo.nl

Documenten van de Ouderraad (OR)

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl